آقا این تو نیستی که باید بیایی

بلکه این ماییم که باید به دنبال تو بیاییم

اصلا مگر فلسفه تولد مولا علی در کعبه این نبود که مومن باید به دنبال امام خویش باشد؟ همانطور که به دنبال و گرد کعبه با عرض ادب و احترام میرود!!!