الان داشتم نماز میخوندم با یک سوالم مواجه شدم

 

چرا وقتی به خدا وصلی (نماز میخونی) باز هم شیطان گمراهت میکنه و گاهی نمازتو فراموش میکنی؟

.

.

.

 !!! جوابش خیلی عجیب بود

من به حضور خدا *ایمان* نداشتم

نشونه ش چی بود؟

حضور شیطان در موقع نمازم

ربطش چی بود؟

دومینویی نگاه کنی میفهمی تاریکی (شیطان) در جایی که نور (خدا و اهل بیت) باشه معنی و حضوری نداره.

 

 

الان خندم گرفته که چرا عمری شیطان رو لعن میکردم که نمازمو اشتباه میندازه ، نگو از نداشتن یقین و اعتقاد قلبی خود من نسبت به خدا نشأت میگرفته.

 

باز هم الحمدلله که قبل از مرگم فهمیدم.

 

روز و شبتون مهدوی

یا علی